• Anna Plavkova sa stal/-a registrovaným členom pred 3 roky, 5 mesiacov