• Tomáš sa stal/-a registrovaným členom pred 6 rokov, 10 mesiacov