• olyco sa stal/-a registrovaným členom pred 2 roky, 11 mesiacov