• olyco sa stal/-a registrovaným členom pred 6 rokov, 5 mesiacov